Disclamer

Dominionn Internetdiensten  heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website  en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via  deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
Dominionn Internetdiensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het  directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd  zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Dominionn Internetdiensten garandeert niet dat de op de website te vinden  informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat  gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste  doel.
De informatie op deze site kan op ieder door Dominionn Internetdiensten gewenst moment  worden gewijzigd.
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden  naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Dominionn Internetdiensten op  geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Dominionn Internetdiensten aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het  volgen van links oplevert.
Plaatsing van een link naar een website van derden  impliceert niet dat Dominionn Internetdiensten de aldaar te verkrijgen informatie  onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere  informatie

Comments are closed.